KOK博彩

KOK博彩

甘属中土,惟其能遂土欲也。夏秋采取,日曝令干,先期灌以粪壤,雨后方可刈收。

气味辛大温,对待暴冷为因,胃中冷逆,霍乱腹痛为证。故秉火味之苦,水气之寒,从治冬气伤寒之寒气;转以火味之苦,佐治伤寒标阳之阳化者也。

博物志云∶黄帝问于天老曰,天地所生,有食之令人不死者乎? 北山经云∶少阳之山,中多美赭。

 坏我形脏者,振肃而启。超然物外者,不为习所染,否则习于善则善,习于恶则恶矣。

李云∶南海之珠,多产石决明;女瓜者,则蚌蛤耳。修事,其叶,或茎实,用七岁儿七个溺,浸七日七夜,取出,晒干用。

无花实者其木瘦,瘦者生香为龙脑香。采出,拌生葱蒸半日,锉细,盛桂屋角南畔,阴干用。

Leave a Reply